RSS

Saturday, October 9, 2010

BEZA LEBAH & LALAT

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha PengasihAssalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam blog ini untuk berkongsi ilmu dan maklumat. Moga mendapat manfaat dan kebaikan daripadanya, insyaAllahu Ta’ala.


Perbandingan lebat dan lalat seperti orang mukmin dan orang munafik. Kebanyakan sifat yang ada pada lebah ada pada diri orang mukmin. Manakala sifat yang ada pada lalat ada pada diri orang munafik. Apabila kita melihat kepada lebah dan lalat, subhanallah tiada perbezaan antara kedua. Kedua-duanya mempunyai rupa yang hampir sama, boleh terbang, dan berada di taman dan ladang yang sama. Tetapi,perbezaannya pada sifat sebagai contoh manusia ada yang mukmin dan ada yang munafik walaupun berada di tempat yang sama.
Sifat lebah menyerupai sifat orang mukmin manakala sifat lalat menyerupai sifat munafik. Mari kita perhatikan;

Pertama, lebah dan lalat apabila kedua-duanya memasuki taman ke mana tempat yang mereka tuju? Lebah pastinya akan mendapatkan bunga-bungaan tetapi lalat akan hinggap di tempat yang kotor.

Yang kedua, makanan lebah daripada madu-madu bunga manakala lalat pula daripada najis dan kotoran.

Ketiga, lebah menyukai amal jamai’ atau kerja berkumpulan manakala lalat suka membuat kerja seorang diri.

Keempat, lebah mempunyai wala kepada ketuanya tetapi lalat tidak mempunyai ketua untuk diikut kerana mereka hidup secara individu. Orang mukmin mempunyai wala kepada Allah, Rasul, dan orang-orang soleh manakala orang munafik hidup sendiri tanpa ketaatan kepada sesiapa.

Kelima, lebah antara sifatnya menghasilkan madu manakala lalat menghasilkan kotoran. Orang mukmin apabila menghadiri majlis ilmu mereka akan menyampaikan kepada orang lain ilmu yang dipelajari tetapi munafik apabila mendengar suatu perkara buruk, mereka akan ‘jaja’ perkara itu kepada orang lain.

Keenam, lebah menghasilkan ubat dan kesembuhan manakala lalat hanya memindahkan penyakit . Orang mukmin apabila berada di suatu majlis dan mendengar perkara kebaikan, mereka akan sampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Tetapi, orang munafik hanya menimbulkan permusuhan antara manusia.

Demikianlah perbandingan yang boleh dibuat antara orang mukmin dan orang munafik. Wallahu alam….

Thursday, June 10, 2010

KOLEKSI LANGSIR


Wednesday, January 20, 2010

PESANAN

Fwd: Agar dapat memusnahkan kuffar laknatullah Yahudi.

Write “Makkah but don’t write “Mecca” coz “Mecca” = House of Wine.
Write “Masjid but don’t write “Mosque” coz “Mosque” = Mosquitos.
Write “Muhammad don’t write “Mohd” coz “Mohd” = Dog with a Big Mouth.
Write “Allah” don’t write “4JJI” coz “4JJI” = For Judas Jesus Isa Al-Masih.
Write “Asslm” don’t write “Ass” coz “Ass” = Donkey/Ass.
It’s all up to you then to use the proper one or not, but if you love Islam then use the proper one. Wallahualambissawab. Please send this to all Muslim.
Fwd: Jangan guna Bye, A’kum dan Semekom.

Jangan guna “Bye” kerana “Bye” adalah jarum sulit Kristian yang bermaksud “Di Bawah Naungan Pope.”
Jangan guna “A’kum” kerana “A’kum” bermaksud “Binatang” dalam bahasa Yahudi.
Jangan guna “Semekom” kerana “Semekom” bermaksud “Celaka Kamu.”
Gunakan perkataan “Salam” sebagai singkatan bagi “Assalammualaikum.”
Tolong forward kepada umat Islam yang lain, untuk elakkan diri daripada membuat dosa yang tidak disengajakan.

Friday, January 1, 2010

PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

1.0 Pendahuluan


      Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan . Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia . Proses pembelajaran berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa. Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Pembelajaran akan membawa kepada perubahan pada seseorang . Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan dan makan ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap sebagai pembelajaran.

Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. Menurut pandangan ahli kognitif, pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal. Manakala aliran behavioris pula berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku ,iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu.

Oleh yang demikian pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan memindahan pengetahuan , nilai murni dan kemahiran. Pengalaman pendidikan prasekolah yang mengembirakan dan bermakna akan dapat mengekalkan minat untuk terus belajar dalam diri seseorang itu sejak kecil hinggalah ke akhir hayat.


2.0 Konsep Pembelajaran sepanjang hayat

      Ahli panel membawa konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja.

Pendidikan tidak formal merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. Pendidikan bukan formal ialah sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun, sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu. Pendidikan formal pula adalah pengajaran dan pembelajaran secara sistematik dan teratur, berdasarkan falsafah dan sistem pendidikan sesebuah negara. Seseorang pekerja perlu memahami keseluruhan sistem kerja. Oleh itu, proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan.

Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting, malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi. Di Jepun misalnya, persepsi mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat telah mewujudkan satu fenomena baru yang dikenali sebagai “employability fever”. Golongan mudanya bersikap agresif untuk memiliki kelulusan dalam beberapa bidang pengajian dan latihan bagi menjamin mereka mendapatkan lebih peluang pekerjaan yang mereka minati.

Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan. Beliau juga berkata, usaha membangunkan modal insan adalah satu daripada pendekatan utama yang perlu ditekankan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap warga diberi peluang untuk melanjut atau menyambung pelajaran. Peluang pelajaran perlu dibuka seluas-luasnya untuk seluruh rakyat Malaysia bagi melahirkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang Mereka yang bekerja pula perlu menambah nilai terhadap pekerjaan mereka melalui tambahan ilmu pengetahuan bagi membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan suasana pekerjaan yang sentiasa berubah secara drastik.


3.0 Pembelajaran Sepanjang Hayat Tuntutan Islam

     Islam sejak awal-awal lagi menyatakan bahawa belajar ilmu itu adalah wajib yang berterusan dari buaian sampai ke liang lahad. Hal ini berkait rapat dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud ‘tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad’ yang membawa maksud pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran bentuk ini sebenarnya sangat tidak asing di sisi agama Islam. Kewujudan proses pembelajaran selagi hayat masih ada berlaku seiring dengan kelahiran agama Islam itu sendiri.

Agama Islam tidak bermula dengan perintah penyembahan atau ketundukan kepada Allah sebagai Pencipta manusia dan sekalian makhluk di atas muka bumi ini. Tetapi sebaliknya dimulakan dengan perintah yang berkaitan dengan pendidikan iaitu suruhan membaca sebagai salah satu wahana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Agama Islam juga merupakan agama yang sangat teliti dan ketelitian itu bermula dari peringkat pengenalan lagi. Manusia perlu mengenali Tuhannya dengan ilmu. Seterusnya, manusia harus terus mengharungi kehidupan ini dengan pembelajaran secara berterusan, supaya manusia bukan sahaja dapat memastikan kelangsungan hidupnya tetapi kehidupan secara bermaruah dan bermakna. Ini kerana pembelajaran begini dapat memperbaiki kehidupan seseorang melalui peningkatan kemahiran kerja, pengislahan sahsiah diri dan bertambahnya ilmu pengetahuan.

Itulah sebabnya Baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abd al-Barr bahawa mencari ilmu pengetahuan itu merupakan kewajiban ke atas setiap Muslim. Kewajiban mencari ilmu itu seharusnya difahami sebagai suatu proses sepanjang hayat dan bukan setakat pada tempoh atau umur tertentu. Melalui periwayatan al-Tabrani, Abu Na'im dan Ibn Abd al-Barr, Baginda Rasulullah mengatakan bahawa tidak ada makna bagi hari yang dilalui sekiranya tidak berlaku pertambahan ilmu yang sifatnya boleh menambah nilai ketakwaan kepada dirinya.

Sebenarnya banyak ayat al-Quran dan Sunnah yang menggesa umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Malah, bagi mereka yang memasuki dunia pencarian ilmu Allah SWT menjanjikan banyak pahala kebajikan dan kedudukan yang baik. Antara kedudukan mulia yang diberikan Allah SWT kepada golongan ilmuwan adalah sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah ayat 18 Surah Ali Imran yang menjelaskan bahawa ‘kesaksian tentang kewujudan Allah ‘Azza wa Jalla adalah (melainkan) Diri-Nya sendiri, para malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan’. Imam al-Ghazali mengatakan ayat ini sudah cukup membuktikan betapa mulia dan utama kedudukan yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang berilmu.


4.0 Prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat.

      Dalam proses pembelajaran sepanjang hayat laporan Delors et.al mengemukakan empat prinsip iaitu pembelajaran untuk mengetahui, pembelajaran untuk melakukan, pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa dan pembelajaran untuk tinggal bersama. Empat prinsip ini membentuk proses pembelajaran yang sempurna. Manakala menurut Tough pula, proses pembelajaran berlaku pada setiap masa kehidupan yang dipengaruhi oleh suasana di mana kita berada sama ada secara terancang mahupun tidak terancang.

Sebenarnya, apa yang berlaku di sekeliling kita adalah suasana serta keadaan yang sangat radikal dari sudut transformasi sosial. Keadaan ini menyebabkan perubahan-perubahan ketara terhadap tabiat kerja dan gaya hidup. Perubahan ini menjadi cabaran kepada semua orang dan hanya melalui pembelajaran yang berterusan, cabaran akan dapat diatasi. Bukan itu sahaja, apabila ia boleh bertahan dengan keadaan yang telah berubah, ilmu yang dimiliki akan menjadikan cabaran itu dapat diolah semula sebagai sesuatu yang memberi manfaat dan kesenangan.

Antara contohnya ialah, apabila terdapat hasil teknologi baru yang diperkenalkan kepada golongan pekebun yang telah berumur dan teknologi tersebut boleh memberi kesenangan kepada pekerjaan mereka. Golongan pekebun ini mempunyai pilihan untuk membiarkan sahaja kehadiran peralatan tersebut dan meneruskan amalan secara tradisi. Akan tetapi sekiranya mereka meraikan dan memanfaatkan teknologi tersebut, sudah pasti produktiviti akan bertambah, masa dapat dijimatkan yang memberi tambahan masa berkualiti untuk keluarga serta bermasyarakat, dan seterusnya kehidupan mereka akan bertambah senang.


5.0 Pembelajaran sepanjang hayat dalam dunia siber.

     Dengan kemunculan ekonomi digital berasaskan teknologi maklumat, multimedia dan Internet, negara memerlukan pekerja berpengetahuan dan proses inovasi yang berterusan. Ekoran daripada itu akan berlakunya penggabungan antara bekerja dan belajar. Di waktu tersebut, kita akan terus belajar walaupun sambil bekerja, dan begitulah sebaliknya. Inilah yang dinamakan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Para pekerja akan perlu belajar minit demi minit untuk melaksanakan kerja dengan lebih berkesan.

Bagi menjadikan masyarakat kita bersedia menerima perubahan zaman, pengetahuan serta kemudahan capaian Internet mestilah digunakan oleh semua golongan masyarakat, tanpa mengira di bandar atau luar bandar. Sebuah masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai jurang antara golongan bermaklumat dan tidak bermaklumat akan wujud sekiranya capaian kepada maklumat itu murah serta mudah.

Kalau kita mengimbau ke belakang dalam bentuk sistem ekonomi tradisional, kehidupan kita dibahagikan kepada dua bahagian, pertamanya masa untuk belajar dan yang kedua ialah masa bekerja. Kita pergi ke sekolah dan universiti untuk menimba ilmu serta sedikit kepakaran. Habis belajar, sepanjang hayat kita selepas itu kita tumpukan kepada bidang kerjaya yang kita ceburi. Berlainan pula dalam dunia ekonomi digital. Kita dijangkakan akan merubah serta melaksanakam proses inovasi bagi meningkatkan pengetahuan sepanjang hidup kita. Sukar untuk mengetahui perancangan kerjaya seterusnya. Hanya Tuhan sahaja yang Maha Mengetahui.

Inilah perubahan zaman yang akan dilalui oleh semua manusia. Pengetahuan yang diperoleh di masa sekarang akan menjadi semakin pudar ditelan masa. Sebab itulah aktiviti pembelajaran sepanjang hayat patut disedari sebagai kaedah menyediakan diri di era ekonomi digital. Medium perolehan maklumat di zaman mendatang tidak lain tidak bukan ialah Internet. Arus perubahan yang dicetuskan oleh teknologi maklumat dan Internet pada hari ini memerlukan pengendalian yang cekap dan bersistematik agar setiap lapisan masyarakat mendapat faedah sepenuhnya. Program-program yang dirangka harus dapat menjadi perintis perubahan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran dengan menekankan pengalaman belajar berasaskan elektronik atau dunia siber. Penggunaan Internet membolehkan sesiapa sahaja mempelajari apa sahaja, tanpa mengira masa walau di mana mereka berada.


6.0 Kesimpulan.

      Sebagai kesimpulannya, usaha untuk membudayakan pembelajaran sepanjang hayat adalah merupakan sebahagian strategi pembelajaran penting bagi sesebuah organisasi. Ianya tidak akan berlaku dengan sekelip mata. Setiap individu perlu bertanggungjawab bagi pembelajaran diri sendiri dan dilengkapi dengan ilmu yang kental untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa dan akan datang.

Oleh yang demikian, marilah bersama-sama untuk berusaha untuk meningkatkan lagi kredibiliti dan akauntabiliti masing-masing dan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan keperluan dan tuntutan persekitaran dan dunia yang serba mencabar kini.

Wednesday, December 30, 2009

PELIK TETAPI BENARThursday, December 24, 2009

SYAIR SITI ZUBAIDAH

Dengarkan Tuan Suatu Peri,
Listen, Sir, To A Story
Syair Dikarang Dagang Yang Gahri,
Song Written On Trade Of Wealthy
Bukan Menunjuk Bijak Bistari,
Not Meant To Show All-knowing
Sekadar Menghibur Hati Sendiri
Only Meant For Entertaining


Bukan Bijak Fakir Tunjukkan,
Not Meant To Show Off, I say,
Sekadar Cerita Hendak Dinyatakan,
Only Just A Story To Bear,
Orang Dahulu Sahaya Nyatakan,
Of Old Days’ People, To Clear,
Riwayat Orang Yang Dikarangkan.
A People Story Written So Dear.


Encik Dan Tuan Muda Yang Pokta,
Sirs And Gentlemen Of Wisdom
Jangan Kiranya Fakir Dikata,
Let Not I Be Said & Doom,
Kerana Mengarang Suatu Cerita,
For Writing A Story Resolve,
Hendak Melipur Hati Bercinta.
To Entertain The Heart In Love.

Kerana Fakir Hina Dan Miskin,
Of I Who’s Humble & Poor
Tiada Menaruh Baju Dan Kain,
Of No Good Cloaks & Cloth for sure,
Lagi Kerja Tiada Yang Lain,
Of Not Else To Do I say,
Disuratkan Syair Jadi Pemain.
Writing Song (Syair) Just For Play.


Inilah Kisah Suatu Cetera,
This Is A “Cetera” (Story),
Ceritanya Raja Kembayat Negara,
Of King Of Kembayat Negara,
Kerajaan Besar Tiada Terkira,
Of Kingdom Size Unimaginable,
Banyak Raja-raja Tiada Setara.
Many A King Not comparable.

Inilah Konon Akan Ceteranya,
This Would The Story Be,
Seorang Raja Sangat Besarnya,
Ruled By A King Of Greatness,
Sultan Darman Syah Konon Namanya,
Sultan Darman Syah Was He,
Kembayat Negara Nama Negerinya.
Kembayat Negara Kingdom Of Finest


Adil Dan Murah Lagi Berani,
Just & Generous, And Courageous,
Rakyatnya Banyak Tiada Terperi,
His People Were Many & Countless,
Namanya Masyhur Ke Sana Sini,
Here And There His Name Was Famous
Warta Baginda Raja Yang Ghani.
His Highness It’s Said One Of Richness.


Beratus Menteri Dengan Hulubalang,
Hundreds Of Ministers And Soldiers,
Rakyatnya Banyak Tiada Terbilang,
His People Aplenty & Countless,
Takluknya Banyak Bukan Kepalang,
Governing Lands Of Great Vastness,
Menghantar Ufti Tiada Berselang.
Never Short Of Gifts & Taxes.


Adi Pendekar Johan Pahlawan,
Adi, A Warrior, A Champion Fighter,
Gagah Berani Tiada Berlawan,
Strong Brave Undisputed No Matter,
Seorang Wazir Sangat Bangsawan,
A Cultured Man, A Minister,
Memerintah Di Bawah Baginda Nan Tuan
Governing Under His Highness, His Master.

Negerinya Besar Jananya Tentu,
Country Was Big, Powerful Certainly,
Dagang Senteri Berhimpun Di Situ,
Traders Gathered There So Many,
Ramainya Bukan Lagi Suatu,
That Was The Place No Doubt Lively,
Limpah Makmur Negerinya Itu
A Country Blessed With Prosperity.


Berapa Pula Saudagar Yang Kaya,
How Rich Many Traders There Were,
Berniaga Di Dalam Negerinya Dia,
Trade In Kingdom Of His Highness Dear,
Pakaian Dihiasi Dagangan Yang Mulia,
Well-clothed With Respected Trade Gear,
Tempat Orang Bersuka Ria.
Place To Be Merry For Sure.


Adapun Akan Baginda Nan Tuan,
So Be His Highness The Master,
Terlalu Arif Lagi Dermawan,
Knowledgeable & Generous In Manner,
Gagah Berani Sangat Pahlawan,
Strong & Brave, And So Heroic,
Adil Dan Murah Lagi Setiawan.
Just & Generous To His Public.

Syair Mohon Diri
Closing Poem

Setakat Ini Mohon Berhenti,
Syair Dibaca Penuh Erti,
Pendengar Budiman Yang Tinggi Pekerti,
Semoga Kita Berjumpa Lagi.

Allow Me To End, And So I Should,
The Poem’s Read Meaning So Full,
To You Listeners High In Honour,
Till We Meet Again, One Another.

Monday, December 21, 2009

PANTUN MELAYU

Pantun Agama

Bila todak melanda Singapura
Habis dikerat dicincang lumat
Bila khianat pada manusia
Dunia akhirat takkan selamat

Habis dikerat dicincang lumat
Patinya diaduk dijadikan obat
Dunia akhirat takkan selamat
Kecuali minta ampun nasuha tobat

Anak jantan anak temenggung
Pergi memburu sampai ke Gombak
Lalu berhenti mengutip petai
Berani buat, berani tanggung
Kalau takut dilambung ombak
Jangan berumah ditepi pantai

Surat ditulis dalam gelap
Salah huruf banyak tak kena
Jagalah diri jangan silap
Jika silap dapat bencana

Kemuning daunnya lampai
Tubuh dijirat paduka tuan
Diatas dunia kaul tak sampai
Didalam surga ada penantian

Tubuh dijirat paduka tuan
Tidak cacat tidak selia
Didalam surga ada penantian
Hanya untuk yang beramal mulia

Sungguhlah besar taman Seri Mahkota
Tempat bermain bidadari Lela Utama
Sungguhlah benar bagi orang yang takwa
Ada tempat yang aman dan bahagia

Kain basurek kain bertulis
Pakaian raja Bugis - Makassar
Di Luh Mahfuz sudah tertulis
Janji sudah tak dapat ditukar

Anak merak anak merbah
Beradu kedua di dalam sarang
Siibu mendodoi
Anak sungai lagikan berubah
Inikan pula hati orang

Mengapa dirindui
Cari lebah bersarang besar
Jangan tersengat racun berbisa
Janji Allah adalah benar
Jangan tertipu kehidupan dunia

Harban Dewa anaknya Zanggi
Manis rupanya elok bercahaya
Jika perempuan taatkan laki
Beroleh surga Jannatul Mahwa

Menantunya pula Lela Sari
Semua melihat jatuh berahi
Selagi ugama tidak diingkari
Sebarang perintah wajib dipatuhi

Kelat sekali buah peria
Kelatnya kurang buah dibelah
Taatkan laki beroleh surga
Taat mutlak semata kepada Allah

Pantun Budi

Payah kami menabur padi
Nenas juga ditanam orang
Payah kami menabur budi
Emas juga dipandang orang

Tinggi bukit gilang-gemilang
Air laut tenang-tenangan
Budi sedikit tidakkan hilang
Itu menjadi kenang-kenangan

Jentayu burung jentayu
Hinggap dibalik pokok mayang
Bunga kembang akan layu
Budi baik bilakan hilang

Biarlah orang bertanam buluh
Mari kita bertanam padi
Biarlah orang bertanam musuh
Marilah kita bertanam budi

Ayam jantan siayam jalak
Jaguh Siantan nama diberi
Rezeki tidak saya tolak
Musuh tidak saya cari

Jikalau kita bertanam padi
Senanglah makan adik-beradik
Jikalau kita bertanam budi
Orang yang jahat menjadi baik

Baik-baik makan keladi
Keladi itu ada miangnya
Baik-baik termakan budi
Budi itu ada hutangnya

Miang buluh miang keladi
Miang kedua tiada badi
Baik-baik memakan budi
Jangan sampai tergadai body

Buah nenas bawa berlayar
Dimakan sebiji di Tanjung Jati
Hutang emas boleh dibayar
Hutang budi dibawa mati

Tenanglah tenang air di laut
Sampan kolek mudik ke tanjung
Hati terkenang mulut menyebut
Budi yang baik rasa nak junjung

Cindai bercorak penuh berpita
Pakaian anak Panglima Garang
Emas dan perak pengaruh dunia
Budi yang baik dijunjung orang

Jangan suka mencabut padi
Bila dicabut hilang buahnya
Jangan suka menyebut budi
Bila disebut hilang tuahnya

Kalau keladi sudah ditanam
Jangan lagi meminta talas
Kalau budi sudah ditanam
Jangan lagi meminta balas

Singgah ke pulau menggali ubi
Kalau ke beting berdayung juga
Sepuluh kali kita berbudi
Kalau miskin terbuang juga

Sudah lama memakai gelang
Gelang berukir sirama-rama
Harimau mati meninggalkan belang
Manusia mati meninggalkan nama

Mati kayu karena benalu
Patah layu dahannya mati
Mati Melayu karena malu
Kalah Melayu termakan budi

Mencari ikan belida
Terpancing pula si ikan keli
Buat baik berpada-pada
Buat jahat jangan sekali

Jauh sungguh pergi mandi
Setapak jalan lewatkan huma
Berat sungguh menanggung budi
Seribu tahun takkan lupa

Ragi pulut dalam kati
Tapai manis dalam kuali
Selagi hidup dalam pekerti
Sampailah mati dalam budi

Pisang emas dibawa belayar
masak sebiji di atas peti
lalu diambil untuk dimakan
Hutang emas boleh dibayar
hutang budi dibawa mati
budi tuan tuhan balaskan

Kain prai baju prai
Pakaian anak raja Yamtuan
Badan berkecai tulang bercerai
Barulah lupa budimu tuan


Pantun Jenaka

Oh bulan kemana bintang
Atas pucuk kayu ara
Oh tuan kemana hilang
Dalam bilik anak dara

Atas pucuk kayu ara
Lebat daunnya pokoknya rindang
Hilang kedalam bilik nak dara
Cuma meminta rokok sebatang

TEKA TEKI

1) Hitam, panjang, dipeluk dan diapit dua paha.

answer : Orang sedang panjat tiang talipon.


2) Apa nama sudirman masa kecil?

Answer : Sudirboy.


3) Rumah apakah yang gunakan banyak air?

answer : Rumah terbakar


4) Apa yang mahal pada BMW

answer : Huruf W. Cuba tukarkan W ngan X. Jadi BMX. Kan murah tu...


5) Knape pokok kelapa kat depan rumah harus ditebang?

Answer: Mestilah kene tebang, sape nak cabut pokok kelapa ...gile ape...


6) Gajah terbang dengan ape?

Answer: Dengan susah payah...


7) Tukang ape yang kalau dipanggil, die menjenguk ke atas?

Answer: Tukang gali kubur


8) Apa dia 'Jauh di mata, dekat di hati'?

Answer: Usus